Minel General Electric je preduzeće specijalizovano za projektovanje, proizvodnju, održavanje i popravku opreme za električna vozila, kao što su: električne lokomotive, eletrični vozovi, dizel električne lokomotive, industrijske i rudničke lokomotive, putnička kola, tramvaje i trolejbuse.

Proizvodimo i poravljamo:

 • pantografe
 • kontaktore
 • otpornike
 • utičnice i utikače
 • kontrolere
 • uređaje za regulaciju napona
 • EP ventile
 • izolatore
 • komore za gačenje luka
 • kontakte
 • bakarne vezice
 • statičke pretvarače